Leszek WakułaIgnorancja i jej konsekwencje. Jer.36