Leszek WakułaŚwiadectwa Bożej hojności- czy je dostrzegasz? Dz.Ap.14:8-18