Leszek WakułaBoże kobiety w Biblii - Rachab, która bała się Boga