Leszek WakułaCzy wszystko skończone? Czy jest nadzieja? Jer. 32