Zbyszek KłapaDobre relacje są w dobrym tonie. Ps.133