Roman BaranowskiWiara podoba się Bogu i On ją nagradza! Hebr.11:5-7