Menu

Stacja Opieki Bethel

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi od 1994 roku prowadzi Stację Opieki „Bethel”.

Stacja oferuje usługi starszym i chorym mieszkańcom Łodzi. Opiekunki agendy Kościoła świadczą pomoc podopiecznym w ich miejscu zamieszkania.

Celem sprawowanej opieki jest:

• pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego

• pomoc w codziennych czynnościach

• utrzymanie dobrego stanu zdrowia, poprawa zdrowia

• poprawa samopoczucia podopiecznego

• zmniejszenie poczucia osamotnienia i odrzucenia przez środowisko

Biuro Stacji Opieki „Bethel” mieści się w Łodzi ul. Pogonowskiego 90 i czynne jest dni robocze:

* codziennie 8.00 – 16.00

* wtorek 9.00 – 17.00

Stacja Opieki „Bethel” jest finansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Łodzi.