Remigiusz NeumannKrólewskie przykazanie. Jak.2:8-13