Roman BaranowskiLiście i owoc, czy same liście!? Mat.21:18-20