Krystian BerCzy najlepsze dni twojego życia są za tobą, czy przed tobą? 5 Mojż. 33:27