Mariusz RzeźnikNadzieja chwały cenniejsza od zaszczytów