Leszek WakułaW oczekiwaniu na radość! Łk.2:10, Iz.9:2