Leszek WakułaW oczekiwaniu na światło. Jan.1:9, Iz.9:1