Leszek Wakuła100-lecie Chóru Mieszanego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi